چهارشنبه 20 مهر 1395

چگونه با حسابداری شخصی هزینه و درآمد را مدیریت کنیم؟

نویسنده : مانی رضایی فرسنگی
چگونه با حسابداری شخصی هزینه و درآمد را مدیریت کنیم؟

حسابداری شخصی و مدیریت مالی خانواده بسیار ساده‌تر ازآن چیزی است که‌عموم مردم تصور می‌کنند. هیچ نیازی نیست تابرای حسابداری شخصی ازمشاور مالی کمک بگیرید، کمی خلاقیت وبرنامه‌ریزی داشته باشیدو برای مدیریت حساب های شخصی خود، زمان بگذارید. برای داشتن پس انداز و مدیریت مخارج و درآمد خودمی‌توانید این راهکارها را، مورد استفاده قرار دهید تا بودجه دقیق خودرا تعیین، براساس آن به‌موفقیت‌های مالی دست پیداکنید.

6,016 بار خوانده شده
دسته بندی(ها) : مقاله

پرسشی دارید؟

راهنمای حسابخانه را بخوانید.
بخش پرسش وپاسخ سایت رامرور کنید.
مطالب نوشته شده دربلاگ رابخوانید.
با استفاده ازبخش بازخورد درون برنامه خود پیامتان رابرای مابفرستید.
ویا درصورت تمایل به‌طور مستقیم به‌نشانی Info[at]Manny.ir برای‌ما ایمیل بفرستید.

ما را دنبال کنید

عضو خبرنامه شوید