پرسش های متداول درباره شرایط استفاده از حسابخانه

در این بخش پرسش هایی که از سوی کاربران بارها پرسیده می شود قرار گرفته شده. شاید پاسخ پرسش های شما هم در میان آن ها باشد.

پرسش های متداول درباره برنامه

پرسش هایی با موضوع برنامه و سیاست های آن که از سوی کاربران بارها پرسیده می شود در اینجا گرفته شده. شاید پاسخ پرسش های شما هم در میان آن ها باشد.

پرسش های متداول درباره تراکنش ها

پرسش هایی با موضوع ثبت تراکنش ها و روش بکار گیری برنامه که از سوی کاربران بارها پرسیده می شود در اینجا گنجانده شده است. شاید پاسخ پرسش های شما هم در میان آن ها باشد.

پرسشی دارید؟

راهنمای حسابخانه را بخوانید.
بخش پرسش وپاسخ سایت رامرور کنید.
مطالب نوشته شده دربلاگ رابخوانید.
با استفاده ازبخش بازخورد درون برنامه خود پیامتان رابرای مابفرستید.
ویا درصورت تمایل به‌طور مستقیم به‌نشانی Info[at]Manny.ir برای‌ما ایمیل بفرستید.

ما را دنبال کنید

عضو خبرنامه شوید